Математический портал Математику.ру

 

Решение задачи по высшей математике №283

  1. Знайдіть загальний розв‘язок диференціального рівняння першого порядку:

Розв‘язання.
?- це рівняння Бернуллі

Візьмемота   приведемо рівняння до наступного вигляду:
??
Вираз в дужках прирівняємо до нуля та  дістанемо :
????
?
Підставивши в вираз отримуємо
??
??
Так  як , підставимо ;
Отримуємо:   - загальний  розв‘язок заданого диференціального рівняння.